Tekniske tjenester

tekniske-tjenester-647-7352

Vestbase tilbyr ulike tekniske tjenester innenfor teknisk rengjøring, preservering og inspeksjon.

Gjennom bruk av øvrige logistikktjenester samt egne fasiliteter oppnåes effektive løsninger for kunder, uten unødvendig transport/eksponering. Samarbeidskonstellasjoner med andre selskaper kompletterer et samlet utvidet tilbud overfor kunde.   "Kortreist vedlikehold"

Risersertifisering

Vestbase AS har lang erfaring med mob/demob, inspeksjon og kontroll av risere.

Sammen med våre samarbeidspartnere Certex Offshore AS og Grip Maling Korrosjonsent. AS kan vi utføre alle tjenester og operasjoner knyttet til resertifisering av work over risere i henhold til bl.a. gjeldende regelverk som DNV-RP-E101.

Riserskraping

Vestbase AS har utviklet et unikt system, område og utstyr for vraking av fleksible stigerør.

Vårt anlegg ved vårt lagerareal for risere på Vikanholmen, sikrer at vi ikke får uønskede utslipp og er et godt utgangspunkt for en sikker operasjon for øvrig.

Vårt konsept gir effektive løsninger og minimalt med transport da vi sammen med våre samarbeidspartnere innenfor basens område kan utføre alle operasjoner fra mottak av risere til de er defragmentert i sine enkelte materialkomponenter.

Dette gir kostnadseffektive løsninger og en positiv miljøgevinst i form av "grønn logistikk".

Teknisk rengjøring

Klargjøring av utstyr, før lagring eller inspeksjon, preservering, utskipning og lignende gjøres av kvalifisert personell i godt egnede lokaler.

Typiske oppgaver: avsalting, spyling/rengjøring av groe/alger/skjell, rust, løs maling og lignende, montering/demontering av utstyr. 

Overflatebehandling, NDT-kontroll oa. relevante tjenester tilbyes også i samarbeid med leverandrører

Preservering

Offshoreindustrien er avhengig av spesialutstyr, som kan kan representere større investeringer. Ofte blir dette utstyret lagret til beredskapsbruk. Vestbase tilbyr anerkjente preserveringsmetoder for at utstyret ikke skal forringes, selv ved utendørs lagring.

Preservering er en rimelig investering for å bevare kostbart utstyr.

pdfBrosjyre - preservering

Løfteteknisk kontroll

Vestbase har tung intern kompetanse innenfor løftetekniske fag, samt tett samarbeid med Certex Offshore som er sakkyndig virksomhet.

Vestbase samarbeider også med RiK som fasilitator og med faglærere innenfor fagområder som stroppekurs, traverskurs

teknisk-4-310Foto: Vestbase AS teknisk-2-310Foto: Vestbase AS
teknisk-3-310Foto: Vestbase AS teknisk-1-310Foto: Terje Holm
riser-01-310Foto: Vestbase AS riser-02-310Foto: Vestbase AS

Kontakt

Paul Helseth: helpau@norseagroup.com

Kundesenter

  +47 99 49 18 00
  Send epost
 Online booking

Varslingssentral – hovedport

 71 57 22 01 og 46 41 41 40
  Send epost

Skjemaer og instrukser

NB: Informasjon vedr. endringer for skjemaer og instrukser.

Vestbase er undelagt sikringsregler iht ISPS og NoG.

Pre-arrival Ship Security Information request

 

docDeclaration of Security
docxPre-arrival Ship Security Information request
pdfTerminal Information Booklet

Elektronisk innmelding

hmtlVarmt arbeid - søknadsskjema

Klikk på ikonet for oversikt over Varmt Arbeid på Vestbase