Spoling av fiber/ståltau og kjettinghåndtering

Vestbase er senter for ankersystem, gjennom unik infrastruktur og at relevante aktører innenfor riggfortøyning er etablert på basen (IOS Intermoor, Viking Seatech, Deep Sea Mooring og Erling Haug).

Kai 4 og 5 er bygd med integrerte lagringssiloer for kjetting i roro-rampene. Egen kjettingtrekker benyttes for håndtering av kjetting, opp/ned lagringssiloene - eller mellom siloer for inspeksjon.

Unik bremsevinsj benyttes for å spole fiber- eller ståltau som holder opptil 50t (back-tension).

Kombinasjonen god samhandling mellom aktørene og unik infrastruktur sikrer en tjeneste som gir  effektive mob/demob-kampanjer relatert til ankerhåndteringsfartøy etc.  Samhandlingen og infratrukturen gir samtidig en større miljøgevinst ved at fartøyene nå kan fortøye på tradisjonell måte, samt kan utføre andre aktiviteter mens det er aktivitet på dekk/hekk.

kjettingtrekk-1-310Kjettingtrekker. Foto: Steinar Melby kjettingtrekk-2-310Kjettingtrekker. Foto: Vestbase AS
kjettingtrekk-3-310Fiberspoling / tension. Foto: Vestbase AS kjettingtrekk-4-310Fiberspoling / tension. Foto: Vestbase AS

Kontakt

Paul Helseth: helpau@norseagroup.com

 

Kundesenter

  +47 99 49 18 00
  Send epost
 Online booking

Varslingssentral – hovedport

 71 57 22 01 og 46 41 41 40
  Send epost

Skjemaer og instrukser

NB: Informasjon vedr. endringer for skjemaer og instrukser.

Vestbase er undelagt sikringsregler iht ISPS og NoG.

Pre-arrival Ship Security Information request

 

docDeclaration of Security
docxPre-arrival Ship Security Information request
pdfTerminal Information Booklet

Elektronisk innmelding

hmtlVarmt arbeid - søknadsskjema

Klikk på ikonet for oversikt over Varmt Arbeid på Vestbase