Terminaldrift og varehotell

terminal-varehotell-650Varemottak og dokumenthåndtering

Vestbase har utviklet et totalkonsept for kunder som inkluderer naturlige logistikkrelaterte oppgaver. Systemet er utviklet som et komplett tilbud, både for de med og uten tilstedeværende representant. Konseptet er i stor grad basert på kundetilpasning, hvor fellesnevneren er effektiv utnyttelse av eksisterende personellressurser, bygningsmasse og utstyrspark.

Tilbudet retter seg både mot kunder som i perioder (vedlikeholdskampanjer, prosjekter ol.) har behov for samlet logistikkstøtte, eller for leverandører som ikke er representert i Kristiansund.Et fremskutt varelager (varehotell) vil da kunne bli ivaretatt gjennom utnyttelse av kvalifisert personell og infrastruktur.

Terminal-enheten har også erfaring med å koordinere/mobilisere av utstyrspakker og store konstruksjoner fra andre havner i inn- og utland.

Bred kompetanse og erfaring

Vestbase har bred erfaring og høy grad av utstyrskjennskap innen kjerneområdene for terminaldrift. Dette omfatter ledelse, materialkoordinering,koordinering av marine aktiviteter, spesialkompetanse på materialstyringssystem, innkjøp, offshore materialkoordinatorer, ressurspersoner på transport, farlig gods, spedisjon, generell lager administrasjon, dokumentkontroll, mottakskontroll av utstyr som trenger spesiell kompetanse (som for eks. løfteteknisk utstyr, midlertidig utstyr som har installert elektriske og/eller instrumentering som krever kontroll før det sendes ut til faste eller flytende produksjonsenheter eller innrettninger som driver leiteaktiviteter).

Gjennom godt innarbeidede og markedsmessige gunstige samarbeidsrelasjoner, kan det tilbys transporttjenester, lastebærere, avfallshåndtering mm.

terminal-varehotell-1-310Foto: Vestbase AS terminal-varehotell-2-310Foto: Vestbase AS

Kontakt

Cecilie Ødegård: cecilie.odegard@Norseagroup.com

Kundesenter

  +47 99 49 18 00
  Send epost
 Online booking

Varslingssentral – hovedport

 71 57 22 01 og 46 41 41 40
  Send epost

Skjemaer og instrukser

NB: Informasjon vedr. endringer for skjemaer og instrukser.

Vestbase er undelagt sikringsregler iht ISPS og NoG.

Pre-arrival Ship Security Information request

 

docDeclaration of Security
docxPre-arrival Ship Security Information request
pdfTerminal Information Booklet

Elektronisk innmelding

hmtlVarmt arbeid - søknadsskjema

Klikk på ikonet for oversikt over Varmt Arbeid på Vestbase

Kart og fasiliteter

Tegning
Klikk på kartet for større og detaljert kartutgave.
(Bedriftsoversikt / byggnummer m.m)