Sertifikater og kvalifikasjoner


For å nå våre mål innenfor helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, så er det etablert og implementert kvalitetssikringssystemer, med bla. fokus på kontunerlig forbedring.

Disse systemene også integrert med Norsea Group og søsterselskap forøvrig, som også sikrer beste praksis og erfaringsoverføringer på tvers i konsernet

System sertifikat

Andre sertifikater

Vestbase følger følger NOGs retningslinjer for sikring (retningslinje nr. 91)

Kundesenter

  +47 99 49 18 00
  Send epost
 Online booking

Varslingssentral – hovedport

 71 57 22 01 og 46 41 41 40
  Send epost

Skjemaer og instrukser

NB: Informasjon vedr. endringer for skjemaer og instrukser.

Vestbase er undelagt sikringsregler iht ISPS og NoG.

Pre-arrival Ship Security Information request

 

docDeclaration of Security
docxPre-arrival Ship Security Information request
pdfTerminal Information Booklet

Elektronisk innmelding

hmtlVarmt arbeid - søknadsskjema

Klikk på ikonet for oversikt over Varmt Arbeid på Vestbase