NorSea Group tildelt basekontrakt

DEA Norge har tildelt Norsea Group en rammekontrakt for basetjenester, blant annet forsyning av personell og utstyr, transport, logistikk og avfallshåndtering. DEA bygger nå ut Dvalin-feltet i Norskehavet, noe som vil skape viktige lokale og regionale ringvirkninger i flere faser og mer aktivitet for Vestbase.

 

Rammeavtalen er på tre år og sikrer DEA Norge tilgang til baser fra Stavanger til Hammerfest. Avtalen trer i kraft fra og med 1. januar 2018 og har en varighet på tre år med opsjon til forlengelse. 

– DEA Norge går inn i en tid med høyt aktivitetsnivå. Vi bygger ut Dvalin-feltet, og nærmer oss operatørskap i leteboring og produksjon. Å ha en god, solid og erfaren leverandør av basetjenester blir kritisk viktig. Med Norsea Group i ryggen, er jeg trygg på at vi er klar for veien videre, sier boresjef i DEA Norge, Jan Petter Rød. 

Dvalin-feltet i Norskehavet blir bygget ut med en havbunnsløsning og tilknyttet Heidrun-plattformen som opereres av Statoil. Vestbase i Kristiansund vil være baselokasjon for feltet både i utbyggings- og driftsfasen. Ved leteboringer de kommende årene, vil DEA Norge vurdere baselokasjon innenfor Norsea Group-systemet i hvert enkelt tilfelle. 

En anerkjennelse av vårt base- og logistikk-konsept 

 - DEA Norge sitt valg av Norsea Group som samarbeidspartner er en tydelig anerkjennelse av vårt base- og logistikkonsept. Dette er en meget viktig kontrakt i en periode med et relativt krevende aktivitetsbilde for leverandørindustrien, og vi ser frem til at DEA Norge starter produksjonsboringen på Dvalin-feltet med forsyning og logistikkstøtte fra Vestbase. DEA Norge er en meget spennende og ambisiøs aktør som ønsker å vokse på norsk sokkel. Dette gir grunn til å tro at avtalen vil kunne gi et godt med jobb over tid, sier CEO i Norsea Group, John Egil Stangeland.

Dvalin-utbyggingen skaper viktige lokale og regionale ringvirkninger 
Vestbase har hatt flere aktiviteter knyttet til Dvalin-feltet (tidligere Zidane) og den pågående utbyggingen. Vestbase støttet i sin tid leteboringen med forsyning fra Kristiansund, og har gjennom samarbeid med andre leverandører i Dvalin-prosjektet ulike logistikkoppgaver knyttet til den pågående oppgraderingen på Heidrun. 

Fremtidig vedlikehold på subsea-anlegg, infrastruktur og prosessanlegg på Heidrun vil gi fremtidige oppdrag til leverandørindustrien og viktige ringvirkninger til i Midt-Norge.

- Dvalin-utbyggingen vil skape viktige lokale og regionale ringvirkninger i flere faser. Produksjonsboringen på feltet, som starter sommeren 2019, vil bety mer aktivitet for Vestbase og flere andre leverandører i både 2019 og deler av 2020.

Dvalin-feltet vil styrke Kristiansund og Vestbase sin rolle som subsea-senter for Norskehavet. Kommende service- og vedlikeholdsaktiviteter, både på subseautstyret og på prosesseringsanlegget på Heidrun, vil bidra til en videre styrking av lokal kompetanse og tilgjengelig kapasitet innenfor subsea-vedlikehold i vår region, sier administrerende direktør i Vestbase AS, Alf Dahl.

 

Vestbase Foto Valderhaug

Kundesenter

  +47 99 49 18 00
  Send epost
 Online booking

Varslingssentral – hovedport

 71 57 22 01 og 46 41 41 40
  Send epost

Skjemaer og instrukser

NB: Informasjon vedr. endringer for skjemaer og instrukser.

Vestbase er undelagt sikringsregler iht ISPS og NoG.

Pre-arrival Ship Security Information request

 

docDeclaration of Security
docxPre-arrival Ship Security Information request
pdfTerminal Information Booklet

Elektronisk innmelding

hmtlVarmt arbeid - søknadsskjema

Klikk på ikonet for oversikt over Varmt Arbeid på Vestbase

Kart og fasiliteter

Tegning
Klikk på kartet for større og detaljert kartutgave.
(Bedriftsoversikt / byggnummer m.m)