"10-årets verdiskaper"

Det var med stolthet og ydmykhet adm dir Alf Dahl på vegne av Vestbase AS i går mottok prisen som "10-årets verdiskaper".

Prisen deles ut for første gang og er en stor anerkjennelse til det arbeidet Vestbase AS har gjort i egen bedrift, i utviklingen av Vestbase som en vekstmotor for regional næringsutvikling, samt vår uttalte strategi om å være en aktiv, involverende og tilstedeværende samfunnsaktør

"10-årets verdiskaper" er en regional utmerkelse som "henger høyt" og som deles ut for første gang i 2016. Utdelingen er i regi av Sparebank 1 Nordvest og Tiden Krav, og juryen består av 9 utvalgte personer knyttet til kultur, politikk og næringsliv. Foruten heder og ære består prisen av en bronsestatuett av Nicolay Heinrich Knudtzon, en pengepremie på kr 125.000 og en flott blomsterbukett.

Juryens begrunnelse for å tildele Vestbase AS prisen som "10-årets verdiskaper" er følgende :

"10 årets verdiskaper" - Næringslivsprisen

" Det er stor bredde i næringslivet på Nordmøre. Det viser tildelingen av tidligere priser. Der finner vi Glassforum, Kårvatn Fjellutstyr, Rindalslist, Tingvollost, Lanullva og i fjor Storvik Aqua.
Årets vinner har hatt en svært fremskutt og sentral posisjon på Nordmøre det siste 10-året. Den er på mange måter selve symbolet på alt det positive som har skjedd i denne perioden.
Og som vinneren av kulturprisen, er den et nav med mange og lange forgreninger og et stort og mangslungent nettverk.
Et annet fellestrekk som denne vinneren har med kulturvinneren, er at også denne har gitt byen et kjælenavn. Ja, kanskje ikke bare ett, men to.
Årets vinner er en betydelig arbeidsplass, ikke bare for egne ansatte, men for rundt regnet 60 andre selskap.
Årets vinner tar et samfunnsansvar som kan stå som et lysende eksempel for andre. Vinneren har vært sentral i alt fra utviklingen av høgskolesenteret og Knudtzonsenteret til Kristiansund Ballklubb og KOM trainee.
Ingen selskap på Nordmøre har ansatt flere fra studiet i petroleumslogistikk enn årets vinner.
Vinneren utmerker seg også med et svært godt arbeidsmiljø og er til stadighet representert på ulike arrangement og aktiviteter.
I 2016 ville det rett og slett vært vanskelig å se for seg Kristiansund uten årets vinner.

Årets vinner er Vestbase AS."

 

Administrerende direktør Alf G: Dahl, på Knudtzon-lunden ved siden av statuen av klippfiskkongen Nicolai Knudtzon III

Vestbase 10 arets verdiskaper

 

 

Fra venstre: Amfi-grunder Lars Løseth mottok Knudtzons ærespris, daglig leder i Operaen i Kristiansund , Line Lønning Andresen mottok tiårets verdiskaperpris innen kultur  og administrernde direktør i Vestbase Alf Dahl mottok prisen for tiårets verdiskaper innen næring.

Knudtzon oik Vestbase

 

Bilder fra Knudtzon-lunden som Sparebank 1 Nordvest har tilbakeført til fordums prakt.

20150910 133859

20150910 152213

20150910 152809

20150910 154944

Kundesenter

  +47 99 49 18 00
  Send epost
 Online booking

Varslingssentral – hovedport

 71 57 22 01 og 46 41 41 40
  Send epost

Skjemaer og instrukser

NB: Informasjon vedr. endringer for skjemaer og instrukser.

Vestbase er undelagt sikringsregler iht ISPS og NoG.

Pre-arrival Ship Security Information request

 

docDeclaration of Security
docxPre-arrival Ship Security Information request
pdfTerminal Information Booklet

Elektronisk innmelding

hmtlVarmt arbeid - søknadsskjema

Klikk på ikonet for oversikt over Varmt Arbeid på Vestbase

Kart og fasiliteter

Tegning
Klikk på kartet for større og detaljert kartutgave.
(Bedriftsoversikt / byggnummer m.m)