Vestbase Næringspark - Varmt Arbeid på Vestbase

Kart som viser båter og skip samt Varmt Arbeid på Vestbase

Med varme arbeider menes sveising, skjæring, kutting, brenning, lodding, bruk av vinkelsliper eller enhver bruk av redskap med høy egenvarme eller som utvikler varme og/eller gnister. For å melde inn Varmt Arbeid og for å kunne se risikosoner, må du ha fått tildelt bruker av Vestbase for deretter å logge inn på denne adressen - apps.vestbase.com

Kundesenter

  +47 99 49 18 00
  Send epost
 Online booking

Varslingssentral – hovedport

 71 57 22 01 og 46 41 41 40
  Send epost

Skjemaer og instrukser