Knutepunkt - Vestbase

naringsparken-skilt

Det er ca. over 60 selskaper etablert i næringsparken - hvorpå flere igjen representerer ytterligere selskaper. Det er stor bredde og dybde i vare og tjenestespekteret som leveres, noe som gjør Vestbase og Kristiansund til et naturlig KNUTEPUNKT for all aktivitet knyttet til olje og gassindustrien.

Havn for alle formål

Vestbase har alle funksjoner som kreves av en konvensjonell havn. Dette innebærer et vidt spekter av kailøsninger for alle typer anløp, gode fasiliteter for håndtering og lagring av gods, samt maskinelt utstyr og mannskap til å håndtere trafikk av all typer varer.

Eksempler på varer og tjenester som leveres av etablerte firmaer

 • Skipshandel
 • Wireproduksjon
 • Tank og containerleie
 • Avfallshåndtering, tankrengjøring
 • Marin gassolje, LNG og metanol
 • Alle bulkprodukter
 • Sveis og fabrikasjonsverksted
 • Verksted for vedlikehold av "subsea"- utstyr
 • Sub-sea tjenester
 • Fortøyningssutstyr for rigg
 • Ståltau, kauser, pennants etc
 • Maskineringsverksted
 • Agentvirksomhet
 • Engineering
 • Tekniske tjenester, inkl. NDT
 • Elektro
 • Proviant
 • Oljevernutstyr
 • Transport, spedisjon og fortolling
 • ISO-fag
 • Overflatebehandling

Kundesenter

  +47 99 49 18 00
  Send epost
 Online booking

Varslingssentral – hovedport

 71 57 22 01 og 46 41 41 40
  Send epost

Skjemaer og instrukser

NB: Informasjon vedr. endringer for skjemaer og instrukser.

Vestbase er undelagt sikringsregler iht ISPS og NoG.

Pre-arrival Ship Security Information request

 

docDeclaration of Security
docxPre-arrival Ship Security Information request
pdfTerminal Information Booklet

Elektronisk innmelding

hmtlVarmt arbeid - søknadsskjema

Klikk på ikonet for oversikt over Varmt Arbeid på Vestbase

Kart og fasiliteter

Tegning
Klikk på kartet for større og detaljert kartutgave.
(Bedriftsoversikt / byggnummer m.m)