Vestbase Averøy

Industriområdet er idag på drøye 120.000 kvm, med to kaier og administrasjonsbygg. Området er fortsatt under utvikling, gjennom masseuttak og vil bli 220.000 kvm - og "integrert" med Kristvika Næringspark.

Kai 21 er 80 meter lang med et støttepunkt (dykdalb) etter 20meter. Samlet 100 meter. Kaien er spesielt designet for å håndtering av tunge laster, med meget gode pullert-kapasitet (bla. 500t). 

Kai 20 er en roro-kai

Ett kontorbygg er lokalisert mellom kaiene, med tilgngelige kontorer, møterom og garderober.

Det tilrettelegges både for salg av næringstomter - og utleie.

Generell brosjyre - klikke HER


Flyfoto Vestbase Averoy aug 2015 Fotograf Valderhaug fra sorvest Large

IMG 0199

Flyfoto Vestbase Averoy aug 2015 Fotograf Valderhaug fra nord Large

Industriklynge i vekst

utsnitt

Området vil både supplerer dagens aktiviteter/aktører på Vestbase i Kristiansund, men vil også være sentralt i en ny spennende industriklynge som er etablert rundt Vestbase Averøy, med aktører som: Kristiansund Base, Sar Averøy, Skretting og Kristivika Næringspark. Vestbase Averøy er derav en attraktiv lokasjon både for gjennomføring av tidsbegrensede prosjekter og permanent etablering.

Sentral beliggenhet

Vestbase Averøy har en veldig god beliggenhet, ved innseilingen til Kristiansund/Vestbase, samt Sunndalsfjorden. Med bil tar det ca 20 min fra Kristiansund til Vestbase Averøy.

Vestbase og Vestbase Averoy

 Location map

Kontakt

Terje Kviskvik: terje.kvisvik@norseagroup.com

Kundesenter

  +47 99 49 18 00
  Send epost
 Online booking

Varslingssentral – hovedport

 71 57 22 01 og 46 41 41 40
  Send epost

Skjemaer og instrukser

NB: Informasjon vedr. endringer for skjemaer og instrukser.

Vestbase er undelagt sikringsregler iht ISPS og NoG.

Pre-arrival Ship Security Information request

 

docDeclaration of Security
docxPre-arrival Ship Security Information request
pdfTerminal Information Booklet

Elektronisk innmelding

hmtlVarmt arbeid - søknadsskjema

Klikk på ikonet for oversikt over Varmt Arbeid på Vestbase

Kart og fasiliteter

Tegning
Klikk på kartet for større og detaljert kartutgave.
(Bedriftsoversikt / byggnummer m.m)